Regen in schuin schrift
De plas op het platte dak
Wordt speldenkussen