In de wolken staan
Beelden van wie ik bemin
Verborgen, hoop ik