44545_inspector_morse

Slideware kost ICT projecten duizenden Euro’s, maar dat is de mode: “Je hebt het probleem goed uitgelegd in vijf zinnen, maar dan gaan ze niet lezen, kun je er niet gewoon een ‘drie bullets presentatie’ van maken”. Vervolgens wordt er geen verslag van alle besluiten en interpretaties gemaakt en de volgende vergadering staan de drie bullets weer ter discussie; het was toch echt voor meerdere uitleg vatbaar. Klinkt dat bekend?

Bijna twintig jaar geleden schreef mijn leermeester een boek met de titel: Wat doen we als wij bidden? Stap voor stap werden de verschillende interpretaties onder de loep genomen. En in de jaren die volgde werd ik leerling, gezel en bloedhond: het maakte niet uit, we fileerden elk begrip tot op het bot, soms zelfs tot grote ontreddering van medepromovendi: “Als je met begrip X het volgende bedoelt, dan is Z de consequentie, maar als je er iets anders mee bedoelt, dan is Y de consequentie en beide consequenties wil je waarschijnlijk niet verdedigen, dus wat bedoelde je nu eigenlijk?” Dit spel van begripsanalyse wordt echt pijnlijk, wanneer je wel de termen kent, maar de inhoud niet meer.

Wat doen we als we migreren? Welk resultaat lever je nu precies op? Wat is opleveren: klaar voor test of klaar voor productie of technisch klaar, maar moet er nog klant-specifiek geconfigureerd worden? Wat is klaar, is klaar klaar of ook functioneel klaar? En wat betekent  50% klaar, bijna klaar of  moet alleen nog “een review krijgen”? We gebruiken onze tijd zelden om goed te weten wat we zeggen en schrijven, noch wat de consequenties daarvan zijn. Een paar maanden geleden werd ik aangenaam verrast door een jongeman, die een gespreksverslag moest schrijven. Dat verslag was zo precies, dat je haast de indruk kreeg dat hij vaak en lang naar de KRO-detectives had gekeken, minutieus geluisterd en geregistreerd:

14:45 Karl de G komt binnen // Constable DC Brown enters the room and starts the interrogation
Kees van M. meent, dat // suspect G claims that
Hierop volgt een discussie waarin Hein van M. stelt dat // Constable DC Peters rejects the statement
……..
Actiepunten: // charged with
1.
2.
3.
De schoonheid van het verslag stierf in de omvang, maar de schrijver kon niet worden betrapt op multi-interpretabele begrippen, die aan elkaar werden geregen. Een prima basis om op verder te gaan, voorbij aan het rondjes-draaien.

Ik heb nu een collega, die bijna van nature uit vraagt wat er is bedoeld met begrippen; ach, wat heerlijk om zulke vragen te horen. Het helpt, want opeens worden standpunten duidelijk, worden discussies afgerond en weet iedereen wat het werkelijke probleem is. Met deze ervaring in mijn achterhoofd was ik best gefrustreerd na een presentatie voor managers.  Een toehoorder sprak me aan op mijn “slideware”; de slideware geloofde hij wel, net als andere slideware, hij wilde gewoon, dat wij als architecten er maar samen uit moesten komen. Hij had gelijk.